Építési telek tulajdonságai III. rész

Generálkivitelezés, lakásfelújítás és műszaki ellenőrzés szemszögből.

HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat)

Az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet, amely mindenkire kötelező magatartási szabályokat tartalmaz. Jogi formába önti a szabályozási tervben a műszaki tervezés nyelvén megfogalmazott célkitűzéseket és előírásokat, valamint meghatározza a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket.

Szoros tartalmi összefonódásuk miatt a helyi építési szabályzatot a hozzátartozó szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni. [1]

A telek megvásárlása előtt érdemes tájékozódnunk, a telek igazgatási besorolásáról, beépíthetőségéről, a megengedett beépítési magasságokról stb. Elmondható, hogy egy telek beépíthetősége első sorban az igazgatási besorolástól függ. Míg a nagyvárosias beépítési övezetekben a beépíthetőség lehet akár 60%, 80%, de akár 100% is, addig a nagy zöldterületek beépíthetősége csupán 20%, de nem ritka a 10%-os beépíthetőség sem.

Érdemes szem előtt tartanunk, hogy a beépítési százalék az a telek területéből elvett bruttó terület, amire épülhet az építmény. Ettől az értéktől a hasznos (falakat levonva) terület átlagosan 20-22%-al kevesebb.

Az épületmagasság meghatározása a homlokzati felületek magasságának és az épület kontúrvonalának a hányadosa. Szó lehet még a homlokzati magasságról, illetve a párkánymagasságról. A három fogalom gyűjtőmegfogalmazása: a beépítési magasságok. E kifejezések hasznosak lehetnek építés, felújítás, bővítés, vagy akár generálkivitelezés előtt, illetve műszaki ellenőrzés megbízatásunk kiadása előtt, nem beszélve természetesen a tervezési fázis idején.

Vagyonszerzési illeték

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.[2] Tehát mielőtt megbízunk egy céget, hogy lássa el ottthonunk generálkivitelezés feladatait, vagy használt ingatlanunk esetén a lakásfelújítás teljeskörűségét, érdemes az illeték összegével is számolnunk, hogy ne érhessen kellemetlen meglepetés. Műszaki ellenőrzés már a tervezési szakaszban is jelen lehet, mint szolgáltatás. Egy jól képzett műszaki ellenőr ebben a kérdésben is biztosan teljes körű segítséget tud biztosítani.

Az adásvételt követő 30 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szükséges lejelenteni az ügyletet.

Földhivatali Ingatlan- Nyilvántartási szolgáltatási díjak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat a 2010. január 1-től hatályos rendelkezéseknek megfelelően tartalmazza:[3]

 Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)   6 600.- Ft/érintett ingatlan
 Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása 12 600.- Ft/érintett ingatlan
 Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése
   6 600.- Ft/társasházi külön lap
   max. 100 000.- Ft
 Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10 000.- Ft/érintett ingatlan
 Körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés   10 000.- Ft/határozat

Építési telek vásárlása előtt érdemes informálódni legalább a fent írtakról. Tapasztalat szerint érdemes megbízni egy szakcéget, aki már végigjárta, kitaposta az előttünk levő utat. Egy tapasztalt beruházó már jó előre képes meglátni azokat a buktatókat, amik menet közben várnak az építtetőre, és felkészültségével, tapasztalatával eltudja kerülni azokat. Minél hamarabb kiadjuk a megbízást beruházást lebonyolító szakcégnek, vagy generálkivitelezés esetén a kivitelezőnek, vélhetően annál több pénzt tud a zsebünkben tartani, valamint annál kevesebb fejfájástól tud tehermentesíteni.

[1] https://www.e-epites.hu/dokumentacios-kozpont/fogalmak

[2] https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/illetekmertekek

[3] https://www.foldhivatal.hu/content/view/82/119/

.

.

Bízva abban, hogy leendő Partnereink között köszönhetjük,

Üdvözlettel:

R2 Project Studio