Műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés

Ellenőrzéseink során elsődleges célunk, hogy a megszerzett szakmai tudásunkat Ügyfeleink szolgálatába állítsuk, oly módon, hogy az ötlet a legmagasabb színvonalú megoldások összességében valósulhasson meg. Tervek véleményezése, megfeleltetése a megrendelői, jogszabályi és kamarai igényeken túl, szükség esetén javaslatot teszünk a költségek és műszaki megoldások hatékony kombinációjára. Minőségellenőrzésünk nem ér véget az elkészült tervekkel. A műszaki ellenőrzés  során a megvalósulás teljes életciklusában folyamatos kontroll alatt tartjuk a projektet, igazoljuk a teljesítéseket, pót és többlet költségek mellett az esetleges elmaradó tételeket. 

Mert a minőség nem lehet választás kérdése, csak tény!

Műszaki ellenőrzés 2

Műszaki ellenőrzés

Jogszabályban előírt, szükséges dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése

Elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezésének ellenőrzése.

Az építési munkaterület átadása.

Az építmény kitűzési helyességének ellenőrzése

A kivitelezési dokumentációban foglaltak betartatásának ellenőrzése

Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jóváhagyot kiviteli terv alapján

Hiba, hiányosság megállapítása

Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, javaslattétel

Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése

Teljesítésigazolás kiállítása, rögzítése az elektronikus építési naplóban.

Műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel

A használatbavételi engedély iránti kérelem megkérésében való segédkezés

Felelős műszaki vezetés 

Az építési munkahely átvétele, közvetlen irányítása.

Az építményen végzett építési-szerelési munkák összehangolása

A hatósági előírásoknak, engedélyeknek és az ezekhez tartozó műszaki terveknek megfelelő kivitelezés biztosítása

Az építőipari munkafolyamat megszervezése, továbbá a technológiai, a munkavédelmi és egészségügyi előírások megtartásának ellenőrzése

Az építtetővel, illetőleg helyszíni képviselőjével, a tervezővel, a társvállalkozók építésvezetőivel, valamint az építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetőivel való együttműködés

Építési napló vezetése

A munkák műszaki terveitől eltérő kivitelezésnek a terveken történő feltüntetése

Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés

A levonulás megszervezése és a munkahely vissza adása