Tervezés, tervkészítés

Tervezési feladataink ellátása során nem elégszünk meg egy szép tervvel. Hitvallásunk szerint a tervezés többről szól, mint papírra vetett vonalak. Tervezés közben elsődleges szempontnak tartjuk ügyfeleink álmainak megvalósítását, amit ötvözünk a legkorszerűbb technológiákkal és magas szintű műszaki megoldásokkal. Hisszük, hogy megalkuvás nélkül tudjuk tervezni Megrendelőink ötleteit.
Mert a tervezés több, mint egy szép rajz!

Image

Tervezés a gyakorlatban

Felmérési terv készítése

Vázlatterv (alaprajzok, metszetek a jóváhagyáshoz szükséges megértéshez) kidolgozása

Örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció/településképi bejelentési tervdokumentáció, elfogadott vázlatterv alapján. Jogszabályban előírt tartalommal, a szükséges egyeztetések lefolytatásával, helyszínrajz és tulajdoni lap beszerzése.

Szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása

Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a szükséges tartalommal, árazatlan költségvetési kiírással

Belső építészeti, bútorozási terv készítése

Megvalósulási terv átvezetése kivitelezői adatszolgáltatás alapján